بایدها و نبایدهای عبارت‌های تأکیدی

توضیحات

عبارت‌های تأکیدی بیان‌هایی هستند که از طریق کلماتی که در زمان حال استفاده می‌کنید، از واقعیت حال به سوی خلق آینده فراتر می‌روند و باور فکر یا ایده‌ای است که بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خودآگاه عبور کند و بر ضمیر ناخودآگاه نشسته و در آن حک شود. بر این اساس و برای آشنا کردن ذهن و بارور کردن افکار مورد نظر عبارت‌های تأکیدی را تنظیم می‌کنند که اگر بدانید از هر کدام از آنها در چه زمانی استفاده کنید می‌توانید بهترین بهره را از آن ببرید.

کلمه‌ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند. به عبارت ساده آنچه می‌گویی فکری است که بیان می‌شود. کلمه‌ها و اندیشه‌ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و امور ما شکل می‌دهند. ناخودآگاه ما، تنها افکار و کلمات به کار برده شده را می‌شنود و غیرارادی آن‌ها را تکرار می‌کند و بر وجود ما تأثیر می‌گذارد، پس چه بهتر که این افکار را در مسیر مثبت و سازنده و با کلماتی نیروزا به کار ببریم تا اثرات فوق‌العاده آن را در خود حس کنیم.

تفاوت رفتار در انسان نسبت به جانوران ناشی از تفاوتی است که در شعور انسان و جانداران دیگر وجود دارد. شعور فطری به مرور و در طی سالیان زیاد بر اثر نیازهای حیاتی تکامل پیدا می‌کند ولی شعور کلامی و تفکر مانند موشکی است که سوخت بی‌اندازه و برد بیکران جهت پیشرفت و تکامل و گشودن دروازه‌های مخفی و شگفت انگیز دارد.

تمام تفکر انسان با کمک کلمات انجام می‌گیرد و بدون به کار بردن کلمه، انسان قادر به تفکر نیست. آنچه که انسان را اشرف مخلوقات می‌کند و او را از جانوران و حیوانات جدا می‌کند در درجه اول وجود کلمات و متعاقب آن پدید آمدن جملات بوده که فرآیند تفکر کردن را فراهم می‌کند و باعث پیشرفت و ترقی و گسترش روابط انسانی بوده است.

تمام اصوات و کلمات دارای معنا و مفهوم هستند و شنونده آن را درک می‌کند و از هر صوت، کلمه و عبارتی، تصویر و معنایی خاص در ذهن او ثبت می‌شود. کلمات خشت‌هایی هستند که بنای فکرمان را تشکیل می‌دهند و اسامی و مفاهیم بی‌شماری را به کمک آن‌ها می‌توان در ذهن بایگانی نمود و از آنجا که مغز فرماندهی رفتار انسان را به عهده دارد بنابراین تعداد و نحوه فهم کلمات و عبارات نقش زیادی در زندگی انسان ایفا می‌کند. مغز و سیستم عصبی مانند سخت افزار کامپیوتر عمل می‌کنند و افکار و ادراکات ما در واقع نرم‌افزار و برنامه‌های کامپیوتری می‌باشند.

همانطور که تمام انرژی انسان از هوا، آب و نوع غذایی که به بدنش تزریق می‌شود، تأمین می‌گردد و نیرو و توان و میزان حیات خود را متناسب با جنس آنها کسب می‌کند، افکار او هم همین گونه است و از مطالبی شکل می‌گیرد که قبلاً در ذهن خود جای داده است و نمی‌تواند خارج از آن چارچوب درک نماید و همین فرآیند در صورت تکرار و تداوم آینده زندگی او را رقم زده و تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همانطور که از تعریف باور پیداست باور فکر یا ایده‌ای است که بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیر ناخودآگاه نشسته و در آن حک شود.

بر این اساس و برای آشنا کردن ذهن و بارور کردن افکار مورد نظر عبارت‌های تأکیدی را تنظیم می‌کنند که اگر بدانید از هر کدام از آنها در چه زمانی استفاده کنید می‌توانید بهترین بهره را از آن ببرید. ایمان و باور از تکرار کلمات بر می‌خیزد، به عبارتی به اندازه‌ای در زندگی موفق هستیم که در ذهن خود باور داریم؛ پس با خودتان، گفتار درونی مثبت داشته باشید و به خودتان تلقین مثبت کنید، تا تأثیر آن را در زندگی خود حس کنید. وقتی اندیشیدن را شروع می‌کنید و به خواسته خود می‌رسید در می‌یابید که این خواسته‌ها با یک حالت ذهنی آغاز می‌شوند؛ بنابراین باید هدف مشخصی داشته باشید. یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیرممکن حرف می‌زنند. همه، آن چیزهایی را که به نتیجه نمی‌رسند می‌دانند؛ همه، از نشدنی‌ها حرف می‌زنند. موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند و شکست از آن کسانی است که بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.

برای مشاهده لینک‌ها ابتدا باید

دانلودهای رایگان مرتبط