بایگانی دسته‌ی: بهبود فردی

10 باور غیرمنطقی مخرب

در دیدگاه عقلانی ـ عاطفی که یکی از دیدگاه‌های روانشناسی است، افکار انسان‌ها بر احساسات [...]